Muziek en kinderen in de bassisschoolleeftijd

Muziek spelenderwijs - voor kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool
Kinderen zijn van nature beweeglijk en onderzoekend. Tijdens deze muzieklessen kunnen kinderen muziek spelenderwijs verkennen en beleven: we gebruiken onze stem om te zingen, onze handen om te klappen en voeten om te stampen en te huppelen. Met elkaar maken we dansen en liedjes. Op speelse wijze krijgen stemvorming, muzikale begrippen en samenspel aandacht. Waar mogelijk combineren we muziek met dans, beweging, toneel, spelletjes, improvisatie en kleine ritme-instrumentjes. Zo wordt een basis gelegd voor de verdere muzikale ontwikkeling.
Kinderen die al eerder muziekles bij mij hebben gevolgd krijgen nieuwe uitdaging.
Wanneer de groep niet vol is is tussendoor instromen is mogelijk, de prijs wordt dan verrekend naar moment van instromen.
U kunt altijd een keer vrijblijvend met uw kind komen kennismaken.

Muziek voor basisschoolkinderen van groep 5 t/m 8
Op aanvraag zijn er ook voor deze groepen muzieklessen mogelijk.

Muziek spelenderwijs is er op de volgende locaties:
Beijum, dinsdagmiddag, kinderen van groep 1 en 2
Beijum, donderdagmiddag, kinderen van groep 3 en 4

BEIJUM
Muziek spelenderwijs groep 1 en 2, dinsdagmiddag
Voor kinderen die in groep 1 en 2 van de Dom Helder Camaraschool zitten
Waar: Dom Helder Camaraschool, Onnemaheerd 2, 9736 AM Groningen, muzieklokaal oudbouw
Start: Dinsdag 17 september 2019, laatste keer 9 juni 2020
Tijdstip: 14:45-15:30 uur
Prijs 122,- verdeeld over twee rekeningen: najaar 2019 € 46,- + voorjaar 2020 € 76,-

BEIJUM
Muziek spelenderwijs groep 3 t/m 5, donderdagmiddag
Voor kinderen die in groep 3 t/m 5 van de Dom Helder Camaraschool zitten
Waar: Dom Helder Camaraschool, Onnemaheerd 2, 9736 AM Groningen, speellokaal nieuwbouw
Start: Donderdag 19 september 2019, laatste keer 11 juni 2020
Tijdstip: 14:45-15:30 uur
Prijs 119,- verdeeld over twee rekeningen: najaar 2019 € 46,- + voorjaar 2020 €73,-