Muziek op kinderdagverblijven

Kosten

Lokaties
Centrum
Helpman

In een kinderdagverblijf kunnen in een veilige omgeving kennis maken met muziek.
In zo'n omgeving leert een kind van de dingen die hem/haar boeien.
Daarom vind ik het belangrijk om in te spelen op dingen waar ze zelf mee komen.
Muziek maken is voor peuters nog geen geïsoleerde bezigheid. De muziek sluit aan bij de totale ontwikkeling en de belevingswereld van het kind. Dat betekent dat we zingen, bewegen, kijken, voelen, luisteren, muziekspelletjes doen en improviseren.

* We zingen liedjes over dagelijkse bezigheden, de tijd van het jaar, het boekje of speelgoed waar de kinderen op dat moment mee spelen of dingen waar ze mee komen.
* We bewegen veel bij de liedjes. We maken kleine bewegingen (bijvoorbeeld vingerspelletjes) of we kruipen en rennen wanneer we bijvoorbeeld het lied van de slak en het haasje uitbeelden. Op deze manier ervaren de kinderen spelenderwijs het verschil tussen langzaam en snel.
* We gebruiken al onze zintuigen: we kijken in een boekje terwijl we zingen over de olifant die we zien. We voelen de handpop wanneer we die aaien en wakker zingen en we luisteren naar de regen die we met onze stokjes maken: "regent het hard of zacht, is dit regen of hagel?"
* We doen muziekspelletjes bij de liedjes: "we zijn hele grote bomen en die waaien een heel klein beetje heen en weer want het waait heel zachtjes, maar als de wind heel hard wordt ..."
* We improviseren veel want muziek is als een taal waarmee je kunt spreken en luisteren naar elkaar. Soms zingt een kind naar aanleiding van een handpop, een plaatje of een gebeurtenis een muzikaal verhaaltje of we zingen een onzintekst op klanken.

Ik merk dat de kinderen, door het jaar heen, door de muziek"lessen" actiever gaan luisteren. Ze reageren wanneer een woord in een lied wordt veranderd en ze horen verschil in geluid van de klankstaven ("de bel doet het niet", wanneer de staaf gedempt is).
Ook gaan ze vrijer zingen, bewegen en hun stem gebruiken.
Dit geeft een goede basis voor een verdere muzikale ontwikkeling.


KOSTEN
Voor alle kinderdagverblijven in Groningen € 4,- per keer, drie betalingstermijnen per jaar, twee weken opzegtermijn.
Hier kunt u de betalingsregeling downloaden.


CENTRUM

Muziek op "Het Hummelhuis", Spilsluizen 3, Groningen
Elke donderdagmorgen van 11:00-11:30 uur
Inlichtingen: contact, of bel Irmgard Borchers 050 31 44 377 (op werkdagen van 9:00-19:30).


HELPMAN

Muziek op "Het Coendersnest", v. Houtenlaan. 33, Groningen.
Elke dinsdagmorgen van 10:00-10:30 uur,
Inlichtingen: contact, of bel Irmgard Borchers 050 31 44 377 (op werkdagen van 9:00-19:30).


Voor meer informatie over muziekmogelijkheden binnen uw kindercentrum klik hier