Cursussen voor leiding van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

Cursussen voor leiding van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal:

Twintig 'doe-liedjes'
Nieuwe liedjes met muzikale activiteiten voor peuters.

Beweeg en dans met peuters
Muzikaal gehoor geven aan de bewegingsdrang van peuters

Voorlezen, daar zit muziek in
Het gebruik van liedjes en beweging bij prentenboeken

Muziek maken op het kinderdagverblijf
Een cursus voor leiding van alle groepen van het kinderdagverblijf

Muziek maken op de peuterspeelzaal
Een cursus voor leiding van alle groepen van de peuterspeelzaal

Ouderavond

Muziekactiviteiten
Voor kinderen (en evt. ouders) op het kindercentrum

Cursussen op maat
Heb je wensen? Wil je bijvoorbeeld een cursus naar aanleiding van een bepaald thema, of alleen voor baby's of…..
Ik speel in op je wensen en maak een cursus op maat.

TWINTIG 'DOE-LIEDJES'

Inhoud:
Peuters vinden het leuk om hun eigen invulling te geven aan liedjes en dat kan met de liedjes in deze workshop!
Alle 20 liedjes in deze workshop zijn nieuw en dagen de peuter uit om actief mee te doen door:
-Tekstimprovisatie
We zingen bijvoorbeeld een liedje waarin de peuter al zingend kan aangeven wat hij zelf allemaal kan.
-Bewegingsimprovisatie
We zingen een kabouterdans waarbij de peuter telkens de bewegingen mag verzinnen.
-Ook zijn er ruimschoots activiteiten bij de liedjes.
Bijvoorbeeld een liedje met een prentenboekje over een gekke kip die voor de grap "waf" zegt. De kinderen kunnen vervolgens elke keer opnieuw de grapjesgeluiden van de kip verzinnen of herkennen

In de cursus komen aan de orde:
-Nieuwe liedjes
Alle 20 liedjes zijn nieuw
De meeste liedjes zijn duidelijke meezingliedjes met een simpele melodie. Deze zijn goed mee te zingen door de peuters zelf.
Enkele liedjes zijn echte voorzingliedjes. De volwassene zingt dan en de peuter kan meedoen aan het bijbehorende spelletje.
-Activiteiten bij liedjes
Spelletjes, bewegingsactiviteiten en activiteiten die aansluiten bij het dagelijkse leven van de peuter.
De activiteiten bij de liedjes sluiten aan bij de ontwikkeling en de belevingswereld van de peuter zodat een peuter op zijn eigen manier invulling kan geven aan de activiteit van het lied.
-Contact maken
Muziek is bij uitstek geschikt om je te kunnen uiten. Wanneer een peuter onder het spelen zomaar voor zichzelf wat zit te zingen, beschrijft hij vaak vol overgave zingend wat hij aan het doen is of wat hem bezighoudt. En hij verzint elke keer weer andere teksten en melodieën bij de dingen die hem bezighouden. Kortom: hij gebruikt de muziek als taal om te communiceren.
Vandaar dat een aantal liedjes in de cursus ruimte geeft aan vrije invulling van de tekst door de peuter zodat ze elke keer op een andere manier kunnen worden gezongen
-Theorie
We staan ook even stil bij de theoretische achtergrondinformatie m.b.t. het aanbieden van de liedjes. Maar niet te veel theorie, we gaan vooral veel oefenen. Je kunt zo de volgende dag al met je peuters aan de slag!

Voor wie:
Groepsleidsters die werken met kinderen van 2-3 jaar
Noten kunnen lezen is niet nodig.

Wat kan de cursist aan het einde van de cursus:
Je hebt kennis gemaakt met 20 nieuwe liedjes.
Je kunt aansluiten bij de beleving van de peuters en kunt ze uitnodigen tot verschillende manieren van zingen en bewegen.
Je hebt ideeën om activiteiten in een lied te integreren en je kunt speels met het liedmateriaal om gaan.

Werkwijze:
Praktisch bezig zijn, video kijken, informatie en ervaringen uitwisselen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groepsgrootte:
Minimaal 10, maximaal 15 mensen per groep.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
1 Bijeenkomst

Hoe lang duurt een bijeenkomst:
1 dagdeel van 3 uur

Cursustijden en cursusplaats:
In overleg

Prijs:
520,- inclusief cursusmappen voor alle deelnemers
Deze prijs is exclusief locatiehuur en exclusief reiskosten wanneer de cursus buiten de stad Groningen wordt gegeven.

Meer informatie:
contact, of bel Irmgard Borchers 050 31 44 377 (op werkdagen van 9:00-19:30).

Terug naar boven

BEWEEG EN DANS MET PEUTERS

Inhoud:
Voor jonge kinderen is beweging heel belangrijk. Zij drukken zich nog niet zo goed verbaal uit maar willen zich wel uiten. Een peuter uit zijn gevoelens meteen in een beweging óf beweegt juist niet.
In de cursus zul je zien dat je met beweging en dans de peuter aanspreekt en z'n hele ontwikkeling stimuleert. En dat is een goede basis voor de verdere ontwikkeling. Je moet dan wel aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Kinderen vinden het bijvoorbeeld leuk om zich in te leven dat ze een dier zijn. Als je daar muzikaal bij aansluit kun je ze uitnodigen tot verschillende manieren van bewegen en dans. Nog leuker en intenser wordt het als je de peuters laat zingen. Je vergroot zo de beleving en je ondersteunt met bewegen de tekst. Ook werk je zo veel intensiever samen!

In de cursus komen aan de orde:
In de cursus leer je verschillende liedjes met bewegingen en dansactiviteiten. We staan dan ook even stil bij de theoretische achtergrondinformatie en hoe je een bepaalde muziekactiviteit kiest. Maar niet te veel theorie, we gaan vooral veel oefenen. Je kunt zo de volgende dag al met je peuters aan de slag!
Je ziet het, samen bewegen en dansen heeft ongekende mogelijkheden en voordelen!

Voor wie:
Groepsleidsters die werken met kinderen van 2-3 jaar
Noten kunnen lezen is niet nodig.

Wat kan de cursist aan het einde van de cursus:
Je kunt aansluiten bij de beleving van de peuters en kunt ze uitnodigen tot verschillende manieren van bewegen.
Je hebt ideeën om beweging in een lied te integreren
Je hebt ideeën om dans en beweging in je groep toe te passen.

Werkwijze:
Praktisch bezig zijn, informatie en ervaringen uitwisselen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groepsgrootte:
Minimaal 10, maximaal 15 mensen per groep.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
1 Bijeenkomst

Hoe lang duurt een bijeenkomst:
1 dagdeel van 2,5 uur

Cursustijden en cursusplaats:
In overleg

Prijs:
470,- inclusief cursusmappen voor alle deelnemers
Deze prijs is exclusief locatiehuur en exclusief reiskosten wanneer de cursus buiten de stad Groningen wordt gegeven.

Meer informatie:
contact, of bel Irmgard Borchers 050 31 44 377 (op werkdagen van 9:00-19:30).

Terug naar boven

VOORLEZEN, DAAR ZIT MUZIEK IN!

Inhoud:
Het gebruik van liedjes en beweging bij prentenboeken die het voorleesgebeuren interactief maken.
Zingen is misschien niet het eerste waar u aan denkt bij het onderwerp voorlezen.
Deze liedjes laten zien dat voorlezen en muziek elkaar voeden, de voorleesbeleving intensiveren en een bron zijn voor veel plezier!.

In de cursus komen aan de orde:
Tijdens deze workshop leer je zeven nieuwe liedjes en één bekend liedje die verschillende prentenboeken doen openen.
Je leert de liedjes tijdens het voorlezen in te zetten waardoor muziek, bewegen en voorlezen worden geïntegreerd.
Ingrediënten bij de muziek zijn:
geluiden, beweging en improvisatie.
Je krijgt ideeën en uitbreidingsmogelijkheden voor de praktijk aangereikt. Tijdens deze workshop zullen we tevens ervaringen uitwisselen en elkaar van ideeën voorzien.

Voor wie:
Groepsleidsters die werken met kinderen van 2-3 jaar
Noten kunnen lezen is niet nodig.

Wat kan de cursist aan het einde van de cursus:
Na de cursus:
Je kent acht liedjes en kunt ermee werken in de groep;
Je heeft ideeën om een lied in te zetten bij het voorlezen;
Je kunt eenvoudig improviseren en uitnodigen tot improvisatie.
Je kunt muziek, voorlezen en bewegen integreren.

Werkwijze:
Je krijgt informatie, wisselt ervaringen uit en gaat met veel ideeën de deur uit.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groepsgrootte:
Minimaal 10, maximaal 15 mensen per groep.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
1 Bijeenkomst

Hoe lang duurt een bijeenkomst:
1 Dagdeel van 2 uur

Cursustijden en cursusplaats:
In overleg

Prijs:
405,- inclusief cursusmateriaal voor alle deelnemers
Deze prijs is exclusief locatiehuur en exclusief reiskosten wanneer de cursus buiten de stad Groningen wordt gegeven.

Meer informatie:
contact, of bel Irmgard Borchers 050 31 44 377 (op werkdagen van 9:00-19:30).

Terug naar boven

MUZIEK MAKEN OP HET KINDERDAGVERBLIJF

Voor wie:
Groepsleidsters die werken met kinderen van 0 t/m 3 jaar
Noten kunnen lezen is niet nodig.

Doelstelling
Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers inzicht in en vaardigheden opgedaan omtrent de punten genoemd bij inhoud.

Inhoud
Muziek maken met kinderen vraagt:
* kennis van liedjes, spreekteksten en bijbehorende muzikale aktiviteiten.
* kennis van spraak/taal-ontwikkeling, motorische-, sociaal/emotionele- en zintuiglijke ontwikkeling in relatie tot muzikale aktiviteiten.
* kennis van de zangstem-ontwikkeling.
* kennis van de moeilijkheidsgraad van een melodie.
* improvisatievermogen om bestaande liedjes aan te passen aan de eigen praktijksituatie.

Opzet en werkwijze
*
een repertoire van liedjes en spreekteksten met bijbehorende muzikale aktiviteiten wordt aangeleerd.
Hierbij worden ontwikkelingsfasen gekoppeld aan muzikale aktiviteiten.
* luisteraktiviteiten, muziek- en bewegings-spelletjes worden aangereikt en er is aandacht voor materiaal- en instrumentgebruik.
* muzikale aktiviteiten worden ondersteund door theoretische achtergrondinformatie.

Praktische informatie
Groepsgrootte:
Minimaal 10, maximaal 15 mensen per groep.

Cursusdata
3 dagdelen van 2,5 uur
In overleg

Cursustijden en cursusplaats
In overleg

Prijs:
1175,- inclusief cursusmappen voor alle deelnemers
Deze prijs is exclusief locatiehuur en exclusief reiskosten wanneer de cursus buiten de stad Groningen wordt gegeven.

Meer informatie
contact, of bel Irmgard Borchers 050 31 44 377 (op werkdagen van 9:00-19:30).

Terug naar boven

MUZIEK MAKEN OP DE PEUTERSPEELZAAL

Voor wie:
Groepsleidsters
Noten kunnen lezen is niet nodig.

Doelstelling
Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers inzicht in en vaardigheden opgedaan omtrent de punten genoemd bij inhoud.

Inhoud
Muziek maken met kinderen vraagt:
* kennis van liedjes, spreekteksten en bijbehorende muzikale aktiviteiten.
* kennis van spraak/taal-ontwikkeling, motorische-, sociaal/emotionele- en zintuiglijke ontwikkeling in relatie tot muzikale aktiviteiten.
* kennis van de zangstem-ontwikkeling.
* kennis van de moeilijkheidsgraad van een melodie.
* improvisatievermogen om bestaande liedjes aan te passen aan de eigen praktijksituatie.

Opzet en werkwijze
*
een repertoire van liedjes en spreekteksten met bijbehorende muzikale aktiviteiten wordt aangeleerd.
Hierbij worden ontwikkelingsfasen gekoppeld aan muzikale aktiviteiten.
* luisteraktiviteiten, muziek- en bewegings-spelletjes worden aangereikt en er is aandacht voor materiaal- en instrumentgebruik.
* muzikale aktiviteiten worden ondersteund door theoretische achtergrondinformatie.

Praktische informatie
Groepsgrootte:
Minimaal 10, maximaal 15 mensen per groep.

Cursusdata
2 dagdelen van 2,5 uur
In overleg

Cursustijden en cursusplaats
In overleg

Prijs:
825,- inclusief cursusmappen voor alle deelnemers
Deze prijs is exclusief locatiehuur en exclusief reiskosten wanneer de cursus buiten de stad Groningen wordt gegeven.

Meer informatie
contact, of bel Irmgard Borchers 050 31 44 377 (op werkdagen van 9:00-19:30).

Terug naar boven

OUDERAVOND

Voor wie:
Voor ouders van baby's, peuters of gecombineerd

Inhoud:
Een speelse, ontspannen en informatieve ouderavond!
Aan de hand van videobeelden en/of het zelf doen van muziekactiviteiten, ervaren ouders hoeveel plezier je kan beleven aan het samen muziek maken.
Bovendien krijgen ouders ook achtergrondinformatie over de aanpak van de muziekactiviteiten in relatie tot de ontwikkeling van het kind en kunnen ouders zien en ervaren dat muziek maken met kinderen veel meer is dan zitten en zingen:
je bent ook bezig met
-motoriek (door bijv. bewegingsspelletjes en het gebruik van speelgoed)
-emotionele ontwikkeling (door bijv. kinderen te laten zingen wat ze allemaal al zelf kunnen)
-zintuigelijke ontwikkeling (kriebelspelletjes, wind maken met een doek)
-ontwikkeling van het denken en verwoorden (bijv. door het gebruik van boekjes) -dingen uit het dagelijks leven (handen wassen enz.)
-ritme van de seizoenen (herfst, zomer, sinterklaas enz.)
-plezier!

Prijs:
175,-

Terug naar boven

MUZIEKACTIVITEITEN

Voor wie

Voor kinderen met of zonder ouders, gewoon door de week, bij feestelijkheden enz.

Prijs
38,- voor muziekactiviteiten van een half uur (is voor een groep peuters/baby's lang genoeg),
50,- voor muziekactiviteiten van drie kwartier (is goed voor een activiteit met kinderen vanaf 4 jaar)
140,- voor een dagdeel

Terug naar boven