Links
Links naar scholen en kindercentra waar ik werk:

Buurtcentrum Oranjewijk
http://buurtcentrumoranjewijk.nl

Dom Helder Camara school
http://www.domheldercamaraschool.nl

Stichting Kinderopvang Groningen
http://www.sksg.nl

Kinderdagverblijf Het Coendersnest
http://www.hetcoendersnest.nl