Cursus muziek en logopedie

Praktische informatie

Muziek is een taal. Een taal waarmee je contact maakt en reageert op de ander.
Een taal waarbij je luistert en klanken vormt.
Bij (jonge) kinderen zijn de muzikale aktiviteiten onlosmakelijk verbonden met de totale ontwikkeling. Behalve de spraak/taal-ontwikkeling worden ook de motorische-, de sociaal/emotionele- en zintuiglijke ontwikkeling aangesproken.

Doelgroep
Logopedisten die werken met kinderen die qua ontwikkeling en beleving 4 maanden t/m 6 jaar zijn.

Doelstelling
Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers inzicht in en vaardigheden opgedaan omtrent de punten genoemd bij inhoud.

Inhoud
Muziek maken met kinderen vraagt:
* kennis van liedjes, spreekteksten en bijbehorende muzikale aktiviteiten.
* kennis van spraak/taal-ontwikkeling in relatie tot muzikale aktiviteiten.
* kennis van de motorische-, sociaal/emotionele- en zintuiglijke ontwikkeling in relatie tot muzikale aktiviteiten.
* kennis van de zangstem-ontwikkeling.
* kennis van de moeilijkheidsgraad van een melodie.
* improvisatievermogen om bestaande liedjes aan te passen aan de eigen praktijksituatie.

Opzet en werkwijze
*
een repertoire van liedjes en spreekteksten met bijbehorende muzikale aktiviteiten wordt aangeleerd. Hierbij worden spraak/taal-problemen en ontwikkelingsfasen gekoppeld aan muzikale aktiviteiten.
* we doen luisteraktiviteiten, muziek- en bewegingsspelletjes en er is aandacht voor materiaal- en instrumentgebruik.
* de praktijksituatie is uitgangspunt. De deelnemers passen zelf liedjes aan aan de praktijksituatie en maken een eenvoudig liedje gericht op een spraak/taal-probleem. De deelnemer krijgt hierop feedback.
* muzikale aktiviteiten worden ondersteund door theoretische achtergrondinformatie.

Praktische informatie

Duur van de cursus
Drie dagdelen van 2,5 uur

Groepsgrootte:
Minimaal 10, maximaal 15 mensen per groep.

Data, tijd en plaats
Op aanvraag

Kosten
240,-

Opgave en informatie
Irmgard Borchers: contact of bel 050 31 44 377 op werkdagen van 9:00-19:30 uur.